श्रम समस्या दर्ता गर्नुहाेस

 

नेपाली राजदूतावास, रियाद, साउदी अरेवियाबाट प्रमाणित भएका अधिकृत वारेशनामाको

विवरणः

सि.नं.

अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्तिको नामथर, ठेगाना

अधिकृत वारेसनामा लिनेको नाम थर ठेगाना

अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित भएको मिति

अधिकृत वारेसनामा सम्बन्धी विवरण

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information